EVENTS

18 - 19
май
9:30 - 18:30
Bologna
Zanhotel Europa

The Catalyst Bologna – In Italiano

THE CATALYST: LIVELLO II DAL VIVO Sotto la guida personale di Guglielmo Poli, Istruttore associato formato personalmente da Eric Pearl e l’I Team internazionale otterrai un miglioramento dinamico in tutti gli aspetti della tua vita e aiuterai gli altri a raggiungere il loro. Questo weekend indimenticabile l’esperienza migliorerà la tua maestria sul lavoro poiché includerà […] ...

18 - 19
май
9:30 - 18:30
Plovdiv

Reconnective Healing Training Program Plovdiv 2024 in Bulgarian

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РЕКОНЕКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (Reconnective Healing) ПЛОВДИВ Под личното ръководство на Свемир Ковач, асоцииран инструктор, обучен лично от Ерик Пърл и Гулиелмо Поли, и неговия интернационален екип, ще постигнете динамично подобрение във всички аспекти на живота си и ще можете да подкрепяте и други хора да постигнат също такова подобрение. Това незабравимо преживяване […] ...

20 - 21
май
9:30 - 18:30
Plovdiv

The Reconnection Training Program Plovdiv 2024 in Bulgarian

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЛИЧНА РЕКОНЕКЦИЯ (The Reconnection®) Отключете необикновеното преживяване на Личната реконекция (The Reconnection®) – дълбок обмен на енергия, светлина и информация, който се случва само веднъж в живота! Присъединете се към нас в прекрасния град Пловдив, където предлагаме цялостна програма за сертифициране, разширяваща уменията ви като Професионален практикуващ Реконективно лечение (Reconnective Healing). […] ...

No event found!